Yeucontre.blogspot.com

Bảng kiếm tra trí năng trẻ nhỏ Denver

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 20130 nhận xét


Dụng cụ
Bộ dụng cụ bao gồm :
1. Một quả bóng làm bằng len đỏ (hoặc một túm len màu đỏ)
2. Mười hạt lạc (có thể thay bằng nho khô)
3. Lúc lắc có cán.
4. 8 khối gỗ vuông (khối vuông có cạch 2.5cm với 4 màu khác nhau: đỏ, vàng, xanh, trắng). Mỗi màu sơn cho hai khối.
5. Một lọ thuỷ tinh nhỏ, có đưòng kính miệng 1.5 -2 cm.
6. Một quả chuông nhỏ.
7. Một quả bóng bông.
8.Một búp bê và bình sữa (muỗng)
9. Một cốc nhựa có quai
10. Một bút chì.
11. Mẫu phiếu kiểm tra trên đó ghi sẵn biểu đồ của các items theo lứa tuổi.

Nội dung
 Trắc nghiệm gồm 105 item. Nội dung của các item được sắp xếp
trên các phiếu điều tra theo 4 khu vực:
1- Cá nhân - xã hội.
2- Vận động tinh tế - thích ứng.
3- Ngôn ngữ.
4- Vận động thô sơ.
Trắc nghiệm này dùng để đánh giá sự phát triển của trẻ em tính theo
tháng, từ 1 đến 24 tháng và tính theo năm từ 2.5 năm đến 6 năm.


Cách tiến hành. ( 4 bước)
 Trước khi tiến hành cần tạo được sự an tâm thoải mái cho các cháu, cũng như sự bình tĩnh tin cậy của cha mẹ các cháu thì việc tiến hành trắc nghiệm mới thu được kết quả tốt.
Bước 1
 Tính tuổi của cháu bé bằng cách lấy ngày, tháng, năm lúc kiểm tra
trừ đi ngày, tháng, năm sinh của trẻ.
 Trong trường hợp ngày, tháng, kiểm tra nhỏ hơn ngày, tháng sinh
ta đổi 1năm ra tháng, 1 tháng ra ngày.
Bước 2:
Kẻ đường tuổi.
Căn cứ vào tuổi tính được ta kẻ một đường thảng qua tất cả 4 khu
vực tương ứng 3 thang tuổi đã in săn phía trên và phía dưới phiếu kiểm tra. Đương kẻ này cần phải chính xác vì việc giải thích kết quả của trắc nghiệm phụ thuộc vào đường tuổi, do đó phải ghi rõ ngày sinh của trẻ vào phiếu kiểm tra.
Bước 3:
Tiến hành các item theo thứ tự đã in sẵn trong phiếu kiểm
tra. Bắt đầu từ khu vực cá nhân – xã hội, đến vận động tinh tế -thích ứng, tiếp đến ngôn ngữ và sau cùng là vận động thô sơ
 Cần chú ý:
- Số lượng item cần kiểm tra thay đổi theo lứa tuổi của trẻ được kiểm tra của trẻ. Việc xác định số lượng item cần kiểm tra dụa trên nguyên tắc mọi item có đường tuổi đi qua cân phải được thực hiện.
-Quy trình tiến hành kiểm tra: Tiến hành kiểm tra các item dưới độ tuổi của trẻ gồm các ô item nằm phía bên trái của đường tuổi, rồi đến các ô item kh¸c trong cïng khu vực đúng với đường tuổi và các item khác cao hơn độ tuổi nằm phía bên phải đường tuổi.Việc kiểm tra được tiến hành cho tới khi trong khu vực đang kiểm tra đã có 3 item trẻ không làm đựoc.
-Chú ý đối với mỗi item trẻ không làm được, ta có thể cho phép trẻ thử làm lại không quá 3 lần.
Bước 4:
Đánh giá chậm phát triển.
- Những item nào trẻ làm sai hoặc không làm được vị trí bên trái đường tuổi, thì đó là một biểu hiện chậm phát triển.Trên phiếu kiểm tra ta sẽ đánh dấu bằng cách kẻ chì màu vào phía đầu bên phải cua ô ghi item đó.
- Trường hợp item làm sai hoặc không làm được có đường tuổi đi ngang qua hoặc ô item nằm ở phía bên phải của đường tuổi thì đều không được coi là chậm phát triển.

Nhận định kết quả
Kết quả của trắc nghiệm được nhận định theo các tiêu chuẩn sau:
1.Không bình thường được thể hiện ở hai trường hợp sau:
1.1: Ở hai khu vực trong đó ít nhất môĩ khu vực có ít nhất 2 biểu hiện chậm phát triển.
1.2: Ở một khu vực có ít nhất 2 biểu hiện chậm phát triển và ở một khu vực khác có một biểu hiện chậm phát triển.
2.Khả nghi ở hai trường hợp sau:
2.1. Ở một khu vực có ít nhất 2 biểu hiện chậm phát triển.
2.2: Tại một hoặc nhiều khu vực mỗi nơi có một biểu hiện chậm ph¸t triÓn
3. Bình thường trong trường hợp sau: Việc thực hiện trắc nghiệm không thấy có biểu hiện gì khả nghi hoặc không bình thường.

Những điều cần chú ý khi tiến hành trắc nghiệm
1. Nghiệm viên cần ghi ngày kiểm tra và các nhận xét khác vào mặt sau phiếu kiểm tra về:
- Tóm tắt quá trình ra đời và phát triển của trẻ.
- Quan hệ mẹ con.
- Biểu hiện chung về tính tình cũng như phản ứng của trẻ khi tiến hành các item.
2. Muốn kiểm tra lại trên cùng một phiếu kiểm tra thì dùng một bút màu khác để ghi lần kiểm tra thứ hai, kẻ lại đường tuổi và viết ngày, tháng kiểm tra lần sau vào đầu trên của đường tuổi .
3. Gặp trường hợp khả nghi hoặc không bình thường, thì nên kiểm tra lại sau 2-3 tuần để khẳng định.
4. Có thể sử dụng trắc nghiêm Denver để theo dõi diễn biến bệnh tật ở trẻ cũng như đánh giá kết quả sau mỗi đợt điều trị bệnh.
Share this article :

Đăng nhận xét